Pascual Sala, Francina

Vocal de l’il·lustre Col·legi de Procuradors de Girona.
Llicenciada en Dret per la UNED (1985).
Tres anys de Dret Civil Català i de Comptabilitat d’Empresa.
Col·legiat núm. 57 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Girona.
Idiomes de treball: castellà, català, francès i anglès.
Compta amb la col·laboració d’oficials habilitades i personal administratiu.