Badia Verdeny, Carles

Position: 12
Telèfon: 973 650 183
Categoria: Colaborador
Partits judicials: Tremp

Col·legiat 93 del Col·legi de Procuradors de Lleida. Continuador del despatx Sansa a Tremp, que comptava amb tres generacions de procuradors a Tremp.  Compta amb una extensa formació professional. Vinculat a l’àmbit judicial des dels 19 anys, ha estat funcionari de justícia durant més de vint anys en el cos d’oficials d’Administració de Justícia realitzant funcions de Secretari Judicial durant molts anys en el Jutjat de 1a Instància de Tremp, i actualment en excedència. És llicenciat en dret per la UNED i exerceix com a procurador en el partit judicial de Tremp des de l’any 2003.