Balart Altes, Ricard

Position: 13
Telèfon: 977 441 740
Categoria: Colaborador
Partits judicials: Amposta, Gandesa, Lleida, Tortosa

Procurador des de 1982, col·legiat núm. 5 del Col·legi de Procuradors de Tortosa (Terres de l’Ebre), continuador del despatx que l’any 1958 va iniciar el seu pare, Primitiu Balart Ardit.

Actualment, Vicedegà de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Tortosa; vocal del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya; membre de la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta del Consell; membre de la Comissió Mixta TSJC-lletrats de l’Administració de Justícia–Consell de Procuradors; Vocal de la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta Terres de l’Ebre del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Exercent en els partits judicials de Tortosa, Amposta i Gandesa.

Tramitem també els recursos d’apel·lació dels nostres procediments davant l’Audiència Provincial de Tarragona.

Amb gratitud i reconeixement a les meves col·laboradores i habilitades: Vicenta, Anna, Irene i Jèssica.