Daví Navarro, Ramon

Position: 4
Telèfon: 938 793 189
Categoria: Socio
Partits judicials: Granollers, Mollet del Vallès

Col·legiat en 1985 en el Col·legi de Procuradors de Barcelona, amb el número 316, va ser continuador del despatx del reconegut procurador Vicenç Vallbona Calbó. Actualment, és el Vice-Degà d’aquest mateix col·legi professional, sent també el Vicetresorer del Consell de Procuradors de Catalunya.

L’àmbit d’actuació principal ha estat i continua sent el dels partits judicials de Granollers i Mollet del Vallès.

Al llarg d’aquests prop de 30 anys d’exercici professional, primer dins de la signatura Daví Procuradors i en l’actualitat com a soci i conseller delegat del Grup Trivium Procura, ha tramitat prop de 50.000 procediments judicials, en representació de gairebé 20.000 clients i amb la imprescindible participació d’un equip de treball en el qual s’integren, entre altres, procuradors associats i Oficials Habilitats.