Balart Altes, Ricard

Procurador des de 1982, col·legiat núm. 5 del Col·legi de Procuradors de Tortosa (Terres de l’Ebre), continuador del despatx que l’any 1958 va iniciar el seu pare, Primitiu Balart Ardit.

Actualment, Vicedegà de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Tortosa; vocal del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya; membre de la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta del Consell; membre de la Comissió Mixta TSJC-lletrats de l’Administració de Justícia–Consell de Procuradors; Vocal de la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta Terres de l’Ebre del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Exercent en els partits judicials de Tortosa, Amposta i Gandesa.

Tramitem també els recursos d’apel·lació dels nostres procediments davant l’Audiència Provincial de Tarragona.

Amb gratitud i reconeixement a les meves col·laboradores i habilitades: Vicenta, Anna, Irene i Jèssica.

Martin de la Fuente, Jessica

És graduada en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya i col·legiada número 27 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Tortosa.

L’any 2014 va iniciar la seva marxa en la professió com a Oficial Habilitada, simultaniejant el treball amb la finalització dels seus estudis de Dret en la Universitat Oberta de Catalunya. En finalitzar el grau de Dret va cursar el màster d’accés a la procura i una vegada finalitzada la seva formació el 14 de desembre de 2018 es va donar d’alta en el Col·legi de Procuradors de Tortosa, convertint-se en la tercera generació de procuradors del despatx, iniciat per D. Primitivo Balart Ardit l’any 1958.

Exercent en els partits judicials d’Amposta, Gandesa, Lleida i Tortosa.

Tramitem també els recursos d’apel·lació dels nostres procediments davant l’Audiència Provincial de Tarragona i Lleida.